KURUMSAL » KURUMSAL DEĞERLERİMİZ » 

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Önce insan,
Etik değerlere, hasta ve çalışan haklarına saygılı,
Dürüstlük, sorumluluk, güvenirlilik, şeffaflık, ulaşılabilirlik,
Eğitim, araştırma, paylaşım ve sürekli iyileştirme anlayışı,
Ekip ruhu ile hareket etmek.