TÜBERKÜLOZ


Tüberküloz mikrobuna bağlı olarak akciğerlerde meydana gelen tüberküloz hastalarının öksürükle birlikte mikrobu havaya saçması ve diğer insanların bu mikrobu solumasıyla bulaşır.Akciğerin dış zarında sıvı toplanması.Tüberküloz, zatüre, kanser, kalp yetmezliği başta olmak üzere bir çok akciğer hastalığında görülebilir.

 

BULAŞMA YOLU

        Enfeksiyon, genellikle insandan insana doğrudan hava yolu ile bulaşır.

 

HASTALIĞIN SEYRİ
       Mycobakterium tuberculosis'e maruz kalma enfeksiyona yol açar fakat enfeksiyonların çoğu hastalığa yol açmaz. Enfeksiyonu kaptıktan sonra hastalığın yaşam boyu gelişmesi ihtimali %5-10'dur. Bu oran bağışıklık sistemi baskılanması (örn. ilerlemiş HIV enfeksiyonu) gibi çeşitli faktörler ile artabilir.COĞRAFİ DAĞILIM
Dünyanın her yerinde görülebilir. Ülkeler arası enfeksiyon riski farklılık gösterir.

 

YOLCULAR İÇİN RİSKİ


    Çoğu yolcu için düşüktür. Uzun süre için yurt dışına giden kişilerin (3 aydan fazla) gittikleri ülkede verem görülme sıklığı kendi ülkelerinkinden daha fazla ise o ülkenin vatandaşlarına göre daha riskli bir konumda olabilir. Ziyaretin süresinin yanı sıra yaşama koşulları da enfeksiyon riskini saptamada önemlidir. Tıbbi tesisler, evsizler için sığınma evleri ve cezaevleri yüksek riske sahip mekanlardır.

 

PROFİLAKSİ
    BCG aşısının yolcular için kullanımı sınırlıdır ancak bazı durumlarda bebekler ve küçük çocuklar için önerilebilir.ÖNLEMLER
    Yolcular, verem hastaları ile yakın temasta bulunmaktan kesinlikle kaçınmalıdır. Verem tedavisi gören bir hastanın; bulaştrıcılığı olmadığı ve diğer kişiler için risk oluşturmadığı doktor tarafından belgelenmedikçe, kesinlikle bir yere seyahat etmemesi gerekmektedir. Hazırlanan tedavi sürecinin tamamlanmasının önemi vurgulanmalıdır