KORONER - CABG


Koroner Damar Hastalıkları

       Koroner arterler, kalp kasına oksijen ve enerji sağlayarak beslenmelerini sağlayan atar damarlardır. Koroner arterlerin duvarlarının iç yüzünde yağ maddeleri ve kalsiyum birikmesi sonucunda darlık ya da tıkanmalar meydana gelebilir. Tıkanıklık ve darlığın yeri (ana damar, ana damardan çıkış yeri vb.) kadar darlığın yüzdesi de hastalığın ciddiyetini ve aciliyetini belirler. Hastaların yakınmaları egzersiz yaparken veya istirahat halinde göğüse gelen batıcı ve yanıcı ağrılar olabileceği gibi kesinlikle ameliyat olması gereken bir hastada hiçbir yakınma da olmayabilir (sessiz iskemi)

       Koroner damarlardaki akut tıkanmalar bir kalp krizine (myokard enfarktüsü) neden olarak, kalp kasının bu damar ile beslendiği bölümünün harap olmasına neden olabilir. Bu nedenle kalp cerrahları, kalp enfarktüsü geçirmeden ameliyat olan hastaları ameliyat etmekten daha mutlu olmaktadırlar. Koroner bypass ameliyatları, tüm gelişmiş ülkelerde çok yaygın olup,

Cerrah ne yapar?

     Kalbe ulaşmanın en klasik yolu, göğüs kemiğinin (sternum) ortadan açıldığı yöntemdir. Bazı özel yöntemlerde bu kesilerin boyu ve yeri değişmektedir. Kalp ameliyatında birinci aşama, ameliyat sırasında kalp ve akciğer arasındaki kan akışını bir pompaya (kalp akciğer makinesi) bağlayarak kalbi durdurmaktır. Bazı ameliyatlar ise çalışan kalpte yapılabilmektedir.

 

 a- Bir bacak (safen) bir göğüs damarı (mamarya) ile yapılan ikili koroner bypass ameliyatı.

 b- Bir kol (radial), bir göğüs damarı (mamarya) ile yapılan ikili koroner bypass ameliyatı.

 c- İki kol (radial), bir göğüs damarı (mamarya)  ile yapılan üçlü koroner bypass ameliyatı (tam arteriel- en iyisi)

 Bypass (köprü) ameliyatlarında temel prensip, tıkanmış veya daralmış olan koroner damarın önüne bacak (safen), kol (radial arter), mide (gastroepiploik arter) veya göğüsten (mamarya interna) alınan bir damar ile atlama – köprü yapmaktır. Göğüsten alınan damarlarda kanın gelişi, kola giden damardan, mideden alınan damarda ise mide damarından olmaktadır. Diğer serbest damarların üst uçları ise aort’a dikilerek darlığın önüne kan taşınmaktadır. Böylece yeni bir damar ile (bypass grefti), darlık veya tıkanıklığın olduğu bölgedeki kalp kasına enerji ve oksijen taşıyan kanın akışı sağlanmaktadır. Ameliyat sırasında yapılan bypass damar sayısı 1 ila 6 arasında değişmektedir. Genelde 2-4 damara bypass yapılmaktadır.

 Cerrahın ameliyat sırasında kullandığı damarlar, hastanın kendi vücudunda bulunup, alındığı zaman yerinde eksiklik bırakmayan damarlardır. Biz bu ameliyatlarda öncelik sırasıyla, göğüsten alınan mamarya interna damarını daha sonra koldan alınan radial arter ve bacaktan alınan safen veni tercih etmekteyiz.

 Koroner bypass ameliyatları, koroner arter hastalıklarında kalp adalesinin kesin ihtiyacına cevap verdiği için çok etkilidir ve bu ameliyatlar bugün son derece düşük bir risk ile yapılabilmektedir.

Kalp Hastalıkları:

     Kalp kapaklarının biri veya birkaçında saptanan darlık veya yetmezlikler, kapak tamir edilerek (plasti) veya değiştirilerek tedavi edilmektedir. Kalp kuvvetli adalelerden meydana gelen güçlü bir pompadır ve vücutta mevcut olan 5-7 litre kanı sürekli olarak tüm vücuda pompalar. Kalp kapakları bu sistem içinde akımın tek yönde sağlayan oluşumlardır. Kalp odacıkları arasında yer alan dört kapak mevcuttur.

     Kalp kapaklarında meydana gelen bir darlıkta kan akımı zorlaşır, yetmezlikte ise geri kaçan kan kalbin yükünü arttırır. Her iki durumda da kalp adalesi zorlanır ve kalbin odacıkları genişleyerek kalp büyümesi, kalbin normal fonksiyonları bozularak, kalp yetmezliği meydana gelir. Bu kapaklar içinde en çok mitral ve aort kapaklar hastalanır.